Rada rodziców

Rok szkolny 2016/2017

Skład Rady Rodziców:

Anna KOTARZEWSKA-Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna GÓRALCZYK- zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Wioletta JANIKOWSKA-skarbnik Rady Rodziców

Anna REJEK-sekretarz Rady Rodziców
 w oddziale przy Parafii św. Genowefy przewodniczacą Komitetu Rodzicielskiego jest : Pani Monika Kabzinska-Zmuda 

Kontakt:

RR.szkola-polska@live.fr

 

 

Wyniki ankiety oraz poradnik dla Rodzicw w załączniku poniżej:

Na zdjęciach prezenty dla uczniów od dotychczasowych Rad Rodziców na zakończenie roku szkolnego:

Załącznik: